Akademik ve Mesleki Hayat Tablosu

Görev Bölüm / Program Kurum / Üniversite Tarih
Yüksek Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1983-1990
Tıpta Uzmanlık Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1992-1997
Başasistanlık Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1997-2009
Research Fellow Nörolojik Bilimler Omurilik Yaralanması ve Rejenerasyonu Toronto Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kanada 1998-1999
Doktora İleri Nörolojik Bilimler Doktorası

Nörolojik Bilimler ve  Psikiyatri Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi 2000-2005
Doçentlik Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2004
Şef Muavini Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009-2010
Profesörlük,

Anabilim Dalı Başkanlığı

Nöroşirurji Anabilim Dalı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, KKTC 2010-2015
Kurucu Başhekim V. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, KKTC 2010-2015
Profesörlük,

Anabilim Dalı Başkanlığı

Nöroşirurji Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015-2018
Enstitü Müdürlüğü Nörolojik Bilimler Enstitüsü Marmara Üniversitesi 2015-2019
Profesörlük Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkent Üniversitesi 2019
Özel Klinik Neurosurgery İstanbul 2019